Evaluarea angajaților este un instrument foarte util în creșterea eficienței activității la nivel de organizație.

Această acțiune este indicat să fie gestionată de către managerii de departament împreună cu un Specialist în Resurse Umane intern sau extern. Implicarea unei persoane neutre în evaluare are scopul de a asigura un grad de obiectivitate cât mai crescut.

De asemenea, sunt companii care decid ca evaluarea angajatului să fie realizată inclusiv de o parte dintre colegii cu care acesta lucrează în mod direct.

O componentă importantă în analiza activității și rezultatelor angajaților este reprezentată de stabilirea criteriilor evaluării. Aceste criterii sunt personalizate în funcție de specificul fiecărei companii și fiecărui departament.

Utilitatea evaluării angajaților

Pentru angajați, evaluarea este utilă din următoarele perspective:

Primesc feedback

Angajații au nevoie să știe cum este privită de către superiorul direct, activitatea pe care o desfășoară.  Crearea unui context organizat în care atât angajatul, cât și managerul, să-și expună punctul de vedere și așteptările, facilitează consolidarea relației profesionale dintre cele două părți.

Validarea rezultatelor

Uneori, în contextul unui program de lucru aglomerat, managerii nu au timpul necesar transmiterii unui feedback pozitiv în situația în care angajatul își atinge obiectivele.

Tocmai de aceea, procesul de evaluare reprezintă prilejul oportun prin care li se poate comunica angajaților că rezultatele obținute au fost observate și, de asemenea, apreciate.

Identificarea aspectelor care necesită a fi îmbunătățite

Pentru că angajatul să își perfecționeze activitatea și pentru a-și îmbunătăți rezultatele are nevoie să conștientizeze care sunt zonele pe care este necesar să le îmbunătățească. De asemenea, este indicat că împreună cu managerul de departament, să stabilească modalitățile prin care se pot obține rezultatele dorite.

Identificarea programelor de training și cursurilor necesare

Este posibil că îmbunătățirea activitățîi angajatului să necesite participarea la diverse programe de training sau la cursuri de specialitate.

Pentru a avea efectul dorit, astfel de investiții pe care compania le face pentru angajat, este util să fie corelate cu nevoile concrete ale acestuia.

Vizibilitate cu privire la traseul profesional

În contextul evaluării, angajatul obține informații cu privire la direcțiile de dezvoltare profesională.

Pe de o parte, acest aspect este motivant și provocator pentru că îl ajută să evolueze, iar pe de altă parte, îi conferă vizibilitate cu privire la parcursul său în cadrul companiei.

Motivarea prin “preocuparea firmei pentru angajați

Unul dintre factorii care îi motivează pe oameni la locul de muncă constă în sentimentul că există preocupare pentru dezvoltarea lor profesională.

În acest context, un proces de evaluare obiectiv le transmite angajaților, faptul că în organizația pentru care lucrează este valorizat acest aspect.

Pentru companii, evaluarea angajaților este benefică din următoarele motive:

Creșterea eficientiei activității la nivel de companie

Având în vedere faptul că prin evaluare angajații devin mai motivați, cresc șansele că ei să devină mai eficienți.

Totodată, atât prin identificarea aspectelor dezirabile din activitatea lor, cât și a celor ce necesită îmbunătățiri, angajații devin mai determinați în obținerea de rezultate.

Breadwinner unor informant importante în promovarea angajaților

Un proces de evaluare obiectiv va evidenția care sunt angajații cei mai valoroși din cadrul companiei.

În același timp, managerul va avea ocazia să afle care sunt nevoile de dezvoltare ale fiecăruia dintre subordonați.

Astfel, vor fi obținute informațîi esențiale în identificarea celor mai potrivite persoane pentru promovările ulterioare; de asemenea, se poate construi un plan de carieră pe termen scurt pentru fiecare angajat.

Obținerea unor date utile în recompensarea angajaților

În urmă procesului de evaluare se poate stabili care este modalitatea cea mai obiectivă și eficientă de recompensare financiară și non-financiară și care sunt persoanele care îndeplinesc criteriile în această direcție.

Evaluarea este indicat să fie realizată anual pentru a avea rezultate palpabile atât pentru companie, cât și pentru angajați.

De asemenea, este important că atât angajatul, cât și superiorul direct să-și exprime punctul de vedere. Rolul Specialistului în Resurse Umane este acela de a facilita comunicarea, astfel încât fiecare să înțeleagă punctul de vedere al celuilalt, pentru a se produce o schimbare de perspectivă care să conducă la un climat organizațional propice atingerii obiectivelor profesionale.

Articol publicat și pe cariereonline.ro.