echipă care folosește cât mai mult din potențialul pe care îl are, este o echipă care își atinge obiectivele, care evoluează și care implicit ajută compania  crească. Astfel încât, este fundamental ca managerii și stabilească obiectivul de a-i ajuta pe oameni  dea ce e mai bun din ei.

În acest context, sunt câteva aspecte de care este important să se țină seama pentru motivarea angajaților:

Construirea unor relații bazate pe încredere

Tipul de relație care se construiește între angajați și managerul lor are un rol important în dinamică echipei. Dacă angajatii vor avea încredere în managerul lor, se vor simți în siguranță  discute cu acesta într-un mod deschisatât despre aspectele pozitive, cât și despre situațiile neplăcuteÎn acest fel, managerul va ști în permanență care sunt plusurile fiecăruia, precum și punctele slabe și va ști în consecință în ce fel  ofere suportul fiecărui membru al echipei.

Totodată, este necesar  managerul și construiască un statut profesional puternic care -l ajute  câștige încrederea echipei.

Construirea unei echipe coezive

Pentru majoritatea oamenilor, atmosfera din departament reprezintă un factor motivațional important. Pentru ca membrii echipei  dezvolte relații profesionale armonioase este necesar ca și managerul  încurajeze acest aspect.

Stabilirea unor obiective profesionale clare și realizabile

Starea de confuzie creată de lipsa obiectivelor profesionale, precum și starea de demotivare creată de un set de obiective nerealiste, dau naștere sentimentului de demotivare și conduc în timp la rezultate din ce în ce mai slabe.

Este eficient ca obiectivele  fie stabilite și negociate cu echipaîn măsură în care acest lucru este posibil.

Identificarea nevoilor de dezvoltare

Pentru ca oamenii și folosească potențialul este util  identifice beneficiile pe care le vor obțineAșa încât, este important ca angajații  fie ajutați și dea seama care este direcția în care vor  evolueze și  primească suportul necesar în acest demers.

Investirea în dezvoltarea profesională

Pentru  oamenii și transforme potențialul în abilități și competențe, au nevoie  aibă acces la instrumente care -i ajute în acest sens: cursuri, training-uriconferințe, workshop-uri, schimb de experiență, ș.a.m.d.

Încurajarea depășirii zonei de confort

Un manager conectat în mod real la echipa va ști care sunt limitele profesionale ale fiecărui membru. Pentru  oamenii  evolueze au nevoie  depășească aceste limite. Uneori, simplul fapt  o persoană pe care o investesc cu credibilitate și autoritate, are încredere în ei, este suficient cât -i ajute  acționeze în a se autodepăși.

Oferirea de feedback

Feedback-ul este necesar  fie în primul rând constructiv. Chiar și un feedback pozitiv poate fi inutil dacă nu are un scop clar.

Așadar, utilitatea feedback-ului pozitiv este aceea de a întări un comportament, iar cea a feedback-ului negativ este de a schimbă un comportament.

În cazul feedback-ului negativ, este important  angajatul  înțeleagă: ce dezavantaje îi aduce modul său de a acționa, ce beneficii i-ar aduce schimbarea propusă de manager, și de asemenea, ce ar putea face astfel încât  implementeze schimbarea.

În acest context, este constructiv ca la rândul său managerul  fie deschis  primească feedback.

Oferirea de suport pentru ca angajațîi  desfășoare activitatea potrivită

Atunci când oamenilor le place ceea ce fac, cresc șansele  obțînă și rezultate bune.

Așadar, este util  managerul  identifice cât de potriviți sunt oamenii din echipă cu activitatea pe care o desfășoară, iar în situația în care acest lucru nu se întâmplă identifice împreună soluții.

Încurajarea independenței

Pentru  angajațîi  se responsabilizeze au nevoie  învețe  găsească singuri soluții și  apeleze la managerul lor doar în situații excepționaleÎn acest fel își vor consolida încrederea în forțele proprii și vor avea un bun management al propriei activități.

Beneficiile materiale

Dacă angajațîi sunt nemulțumiți de situația lor financiară și simt  nu sunt corect recompensațiva fi dificil  ei  fie dedicați activității și obținerii de rezultate.

Crearea unor oportunități de promovare reale

Pentru  oamenii  își folosească potențialul la un nivel cât mai ridicat în cadrul companiei din care fac parte, au nevoie  aibă o miza cât mai concretă și clară.

În acest sens, construirea unui plan de carieră, poate fi o măsură eficientă.

De asemenea, este esențial  promovările  fie făcute în funcție de criterii concrete și transparente.

Toți oamenii au capacitatea de a excela într-o anumită arie profesionalăînsă mulți dintre ei au nevoie de o persoană care -i ajute și identifice potențialul și  creadă în ei.