• Full Time
  • București
  • This position has been filled

Consultancy Company

Recrutăm Audit Partner pentru unul dintre partenerii noștri.

Cerințele sunt următoarele:

–        Auditor financiar activ (viză ASPAAS/ CAFR)

–        Experiență în auditarea situațiilor financiare staturare și a pachetelor de raportare de grup întocmite în conformitate cu politicile contabile ale Grupurilor respective

–        Experiență în furnizarea de servicii de audit extern și audit intern și semnarea rapoartelor de audit aferente

–        Experiență în coordonarea simultană a mai multor echipe de audit, coaching/guidance/support oferit pe tot parcursul misiunilor de audit

–        Atitudine constructivă, proactivă – bune abilități de comunicare cu clienții, membrii echipei, etc.

–        Cunoașterea limbii germane, reprezintă un plus

Responsabilitățile sunt următoarele:

–        Participă la stabilirea bugetelor pentru realizarea obiectivelor;

–        Asigură utilizarea eficientă a resurselor pentru realizarea obiectivelor;

–        Stabilește și menține procese cuprinzătoare și administrabile;

–        Creează și promovează continuu calitatea;

–        Propune standardele de performanță;

–        Se informează permanent cu privire la cerințele legislației, la aspectele și realizarile apărute în domeniu care pot influența și reglementa activitatea;

–        Menține interfața cu organizații externe pentru a obține informații și cunoștinte utile;

–        Monitorizează mijloacele și resursele necesare pentru realizarea obiectivelor.

–        Monitorează performanța generală a personalului;

–        Monitorează performanțele bugetare (financiare);

–        Realizeaza evaluarea performanțelor pentru personalul direct subordonat;

 

Beneficiile 🎁 tale vor fi:

–        Salariu motivant;

–        Asigurare medicală;

–        Tichete de masă;

–        Bonusuri de performanță.