Fundații speciale, îmbunătățirea solului și sectorul mediului

Recrutăm Inginer Construcții Civile pentru unul dintre clienții noștri care își desfășoară activitatea în domeniul fundațiilor speciale, îmbunătățirea solului și sectorul mediului.

Cerințele sunt următoarele:

–        Absolvent de studii superioare tehnice – Inginer construcții civile, industriale și agricole;

–        Experiență pe piața fundațiilor speciale;

–        Disponibilitate pentru deplasări în țară pe durata derulării proiectelor;

–        Limba engleză – nivel conversațional;

–        Adaptabilitate.

Responsabilitățile tale vor fi următoarele:

–        Coordonarea și monitorizarea realizării lucrărilor pe santier;

–        Organizarea suportului logistic;

–        Coordonarea activităților de producție urmărind atingerea obiectivelor și încadrarea în bugete; actualizarea rapoartelor de costuri;

–        Realizarea planificării, coordonarea și conducerea directa a echipelor;

–        Asigurarea necesarului de utillaje și manoperă în vederea încadrării în graficul de lucrări;

–        Identificarea cu promptitudine a neconcordanțelor între proiect și situația din teren;

–        Efectuarea verificării calității lucrărilor executate, conform procedurilor tehnice de control al calității;

–        Întocmirea documentației de calitate aferentă lucrărilor executate (Cartea Tehnică a Construcției);

–        Convocarea factorilor implicați în derularea fazelor determinante;

–        Asigurarea relației cu beneficiarul, autoritățile, furnizorii de materiale și servicii, etc.

 

Beneficiile 🎁 tale vor fi:

–        Mașină de serviciu.

To apply for this job email your details to ana.zafiu@careerinvest.ro