Energie

Recrutăm Inginer Ofertare pentru unul dintre partenerii noștri din domeniul energetic.

Cerințele sunt următoarele:

 • Experiență de minim 2 ani de în elaborarea de oferte în domeniul electric/ energetic.
 • Studii superioare tehnice, constituie un avantaj specializările din domeniul energetic – electro, termo, mecanic, instalații.
 • Experiența în utilizarea E-devize constituie avantaj.
 • Cunoștințe AutoCad – nivel basic.
 • Cunoștințe avansate de utilizare MS Office – Word, Excel.
 • Bune abilități de comunicare, planificare, organizare, lucru în echipă.

 

Responsabilitățile tale vor fi următoarele:

 • Preiei solicitările de la colegii din echipă.
 • Analizezi documentația primită de la Beneficiari: caiete de sarcini, fișe de date, istoric consumuri energetice, studii de fezabilitate, etc.
 • Participi la colectarea de date și efectuezi ante-măsurători prin deplasarea la punctele de lucru ale Clientului, respectiv centralizezi și prelucrezi datele referitoare la serviciul și/ sau proiectul de ofertat.
 • Identifici echipamentele, materialele care intră în componența ofertei și propui soluția tehnică optimă, în principal pentru: centrale fotovoltaice, centrale de cogenerare cu turbine, lucrări de instalații electrice.
 • Te asiguri, în colaborare cu echipa de Achiziții, că ofertele de la furnizori sunt în permanență actualizate.
 • Elaborezi devizele aferente ofertelor.
 • Prezinți Managerului de departament soluția tehnică propusă și devizul, spre aprobare, înainte de a elabora oferta.
 • Elaborezi oferta tehnică și financiară, conform cerințelor Beneficiarului și a soluției agreate cu Managerul de departament.
 • Elaborezi documentele anexe ofertei tehnice, solicitate în licitații.
 • Asiguri suport echipei de Vânzări în transmiterea răspunsurilor la solicitarile de clarificări primite din partea Beneficiarilor, precum și în etapa de negociere a ofertelor.

 

Beneficiile 🎁 tale vor fi:

 • Abonament la o rețea privată de sănătate.
 • Beneficii non-financiare și financiare.

To apply for this job email your details to ana.zafiu@careerinvest.ro