• Full Time
 • Bucuresti
 • This position has been filled

Energie regenerabila

Recrutăm Solar Engineer pentru unul dintre partenerii noștri din domeniul generării de energie din surse regenerabile.

Cerințele sunt următoarele:

 • Experiență de 3-5 ani în industria panourilor fotovoltaice solare.
 • Studii de licență în inginerie, științe sau alte domenii similare.
 • Competențe în utilizarea PVSyst și AutoCAD.
 • Permis de conducere.
 • Limba engleză – nivel avansat.
 • Cunostinte solide și experiență în lucrul pe proiecte cu panouri fotovoltaice, din etapa de elaborare până în etapa de design și optimizare.
 • Cunoașterea aprofundată a design-ului sistemului fotovoltaic și abilități de optimizare a componentelor sistemului.
 • Experiență în utilizarea software-ului PVSyst pentru proiectarea și optimizarea proiectelor fotovoltaice solare.
 • Cunoștințe și experiență în proiectarea și optimizarea proiectelor fotovoltaice solare, cu scopul reducerii pierderilor și creșterii randamentului.
 • Cunoașterea și înțelegerea paramentrilor de proiect pentru optimizare cum ar fi: spațierea rândurilor, unghiul de înclinare, raport DC/AC, distanțe de rabatare, evitarea efectului de umbră, etc.
 • Cunoașterea și înțelegerea echipamentelor solare fotovoltaice, inclusiv avantajele și dezavantajele diferitelor tipuri de echipamente.
 • Abilități excelente de comunicare, prezentare si management de proiect.

 

Responsabilitățile tale vor fi următoarele:

 • Proiectarea și analiza pentru susținerea elaborării proiectelor fotovoltaice solare.
 • Asigurarea sprijinului tehnic și ingineresc pe întreaga durată de viață a proiectului.
 • Susținerea și coordonarea consultanților tehnici în achizițiile de natură tehnică.
 • Revizuirea aspectelor de natură tehnică și a concluziilor rapoartelor prezentate consiliului de creditori și investitori.
 • Coordonarea proiectelor fotovoltaice în colaborare cu parteneri în dezvoltare si contractori EPC cu scopul de a optimiza și crește eficiența.
 • Asigurarea suportului necesar echipei de business development în relația cu dezvoltatorii, investitorii, autoritățile locale cu privire la toate aspectele și cerințele tehnice.
 • Menținerea legăturii cu dezvoltatorii și tehnicienii CAD/GIS.
 • Optimizarea conceptului panourilor solare fotovoltaice din faza de pre-planificare pentru a se asigura ca proiectele sunt optimizate cât de mult posibil înainte de aplicarea  acordurilor de planificare.
 • Coordonarea evaluării studiilor de fezabilitate si coordonarea subcontractorilor locali pentru studiile geotehnice, topografice și a altor studii tehnice.
 • Asistență în pregătirea documentației pentru licitații, în pregatirea specificațiilor tehnice, precum și în elaborarea ofertelor tehnice.
 • Asigurarea legăturii cu contractorii de inginerie în faza de proiectare pentru a asigura optimizarea proiectării, conformitatea cu reglementările locale, depunerea documentației tehnice solicitate.
 • Furnizarea de suport tehnic și de inginerie în timpul procesului de licitație EPC pentru a revizui elementele tehnice ale fiecărei oferte.
 • Oferirea sprijinului tehnic în timpul procesului de construcție.

 

Beneficiile 🎁 tale vor fi:

 • Salariu competitiv.
 • Asigurare medicală privată.
 • Bonusuri.