Motivare si Retentie angajati

Retentie si Motivare angajati

Nivelul de motivație al angajaților influențează atât rezultatele, cât și productivitatea acestora. De aceea, serviciile Career Invest susțin companiile în motivarea angajaților, astfel încât productivitatea și eficiența să crească.

Angajații care sunt demotivați sunt apatici și lipsiți de energie, pe când cei care au un nivel ridicat al motivației au un comportament entuziast și sunt centrati pe acțiune.

Pentru a motiva o echipă într-un mod autentic și durabil este necesar să fie obținute informații concrete despre factorii motivaționali care acționează la nivel de organizație, aceștia fiind diferiți de la o companie la alta.

Career Invest vine în întâmpinarea companiei tale oferindu-vă servicii pentru motivarea și retenția angajaților.

 

Servicii pentru motivarea și retenția angajaților:
• Identificarea factorilor motivaționali care acționează la nivel de echipă prin utilizarea unor instrumente personalizate.
• Identificarea principalelor cauze care i-ar putea determina pe angajații tăi să își schimbe locul de muncă.
• Identificarea și implementarea strategiilor de motivare a angajaților.
• Identificarea și implementarea strategiilor de retenție a angajaților.

 

Ce câștigați:
• Nivelul de motivație al angajaților se va îmbunătăți și astfel va crește productivitatea.
• Retenția angajaților valoroși în cadrul companiei.
• Reducerea costurilor și resurselor implicate de fluctuația de personal.

Vreau mai multe detalii