Motivare si Retentie angajati

Retentie si Motivare angajati

Nivelul de motivație al angajaților influențează atât rezultatele, cât și productivitatea acestora. De aceea, serviciile Career Invest susțin companiile în motivarea angajaților, astfel încât productivitatea și eficiența să crească.

Angajații care sunt demotivați sunt apatici și lipsiți de energie, pe când cei care au un nivel ridicat al motivației au un comportament entuziast și sunt centrati pe acțiune.

Pentru a motiva o echipă într-un mod autentic și durabil este necesar să fie obținute informații concrete despre factorii motivaționali care acționează la nivel de organizație, aceștia fiind diferiți de la o companie la alta.

Career Invest vine în întâmpinarea companiei tale oferindu-vă servicii pentru motivarea și retenția angajaților.

 

Servicii Motivare și Retenție Angajați

 • Identificarea factorilor motivaționali, organizăm discuții individuale cu fiecare angajat cu scopul de a afla ce îi motivează, care sunt valorile lor profesionale, care sunt obiectivele lor profesionale; construim chestionare personalizate și eficiente prin care stabilim factorii motivaționali pentru fiecare angajat.
 • Construim profilul motivațional al fiecarui angajat, prin intermediul discuțiilor și al chestionarului de stabilire a factorilor motivaționali, stabilim profilul individual motivațional al fiecărui angajat în care se vor regăsi atât informații despre ce îl motivează, cât și informații despre cel îl demotivează.
 • Construim un raport global în care se regăsesc informații despre ce îi motivează cel mai mult pe angajații din companie și despre ce îi demotivează.
 • Aflăm nivelul de satisfacție al angajaților, identificăm care sunt acele aspecte care sunt satisfăcute la nivel foarte ridicat în cadrul companiei si care sunt aspectele mai puțin satisfăcute.
 • Identificarea principalelor cauze care i-ar putea determina pe angajați să își schimbe locul de muncă; în funcție de factorii care îi demotivează pe angajați putem stabili ce poate face compania pentru a crește rata de retenție a angajaților.
 • Identificăm aspectele referitoare la persistența motivației, identificăm dacă angajații reușesc să fie motivați în situații provocatoare.
 • Identificarea și implementarea strategiilor de motivare a angajaților, identificăm posibilitățile de motivare financiare și non-financiare.
 • Identificarea și implementarea strategiilor de retenție a angajaților, identificăm cele mai potrivite strategii pentru motivarea și retenția angajaților.
 • Nivelul de motivație al angajaților se va îmbunătăți și astfel va crește productivitatea, angajații vor fi mai motivați și mai implicați în activitatea profesională.
 • Retenția angajaților valoroși în cadrul companiei va fi facilitată; prin aflarea factorilor motivaționali și identificarea modalităților prin care aceștia pot fi satisfăcuți în cadrul companiei vom facilita retenția.
 • Reducerea costurilor și resurselor implicate de fluctuația de personal, angajații vor fi mai motivați, mai implicați, retenția va fi îmbunătățită și astfel fluctuația angajaților va fi redusă.
 • Stabilim modalități personalizate prin care angajații pot obține echilibrul dintre planul personal și planul profesional, identificăm în ce măsură angajații reușesc să îmbine armonios cele două planuri și le prezentăm modalități prin care pot să îmbunătățească acest aspect.

Vreau să am o echipă motivată!