Nivelul de motivație al angajaților influențează atât rezultatele, cât și productivitatea acestora.

Angajații care sunt demotivați sunt apatici și lipsiți de energie, pe când cei care au un nivel ridicat al motivației au un comportament entuziast și sunt centrați pe acțiune.

Motivația este de două tipuri: intrinsecă și extrinsecă.

Motivația intrinsecă este cea mai importantă, fiind determinată de compatibilitatea angajatului cu activitatea pe care o desfășoară. Așa încât este foarte important că angajatorii să recruteze persoane care să fie potrivite cu rolul pe care-l vor avea în cadrul organizației.

Motivația extrinsecă este determinată de factori externi cum sunt: mediul de lucru, posibilitățile de avansare în cadrul companiei, compatibilitatea cu ceilalți membrii ai echipei, siguranța locului de muncă, preocuparea firmei pentru angajați, relația cu superiorul direct, banii, etc.

De asemenea, este important de precizat faptul că fiecare angajat este motivat de alte aspecte.

În consecință, pentru a motiva o echipa într-un mod autentic și durabil este necesar să fie obținute informații concrete despre factorii motivationali care acționează la nivel de organizație; aceștia fiind diferiți de la o companie la altă.

În funcție de rezultatele obținute se pot identifica și implementa strategiile de motivare potrivite.

Câteva dintre abordările care pot avea un impact pozitiv asupra nivelului de motivație sunt următoarele:

Flexibilitatea programului de lucru

Din ce în ce mai mulți angajați resimt nevoia unui program flexibil. Prin acordarea acestui beneficiu compania își manifestă încrederea în membrii echipei, transmițându-le faptul că există convingerea că aceștia își vor organiza într-un mod avantajos timpul și că vor avea rezultatele așteptate.

Posibilitatea de a lucra de acasă

Posibilitatea de a lucra de acasă în anumite zile este un avantaj valorizat de angajați, întrucât le asigură libertatea de a decide asupra modului în care își gestionează activitatea.

Team building-ul

Team building-ul reprezintă o ocazie foarte bună pentru că angajații să se cunoască și din perspectiva informală, fiind de asemenea, benefic pentru sudarea echipelor.

Petreceri pentru copiii angajaților

Prin acest tip de acțiune compania valorizează latura umană a relației cu angajațîi, astfel încât efectele vor fi cu siguranță pozitive.

Activități cu echipa

Aceste activități se pot desfășura la locul de muncă sau în afară acestuia.

Pot fi organizate ateliere de lucru în care angajații să realizeze diverse obiecte cu care ulterior să fie decorat sediul firmei sau se pot aloca ocazional câteva ore în care membrii echipei să-și pregătească împreună masă de prânz. De asemenea, ieșirile în oraș după birou sunt benefice pentru consolidarea relațiilor între colegi.

Spații de relaxare

Amenajarea unor spațîi în care angajații să aibă posibilitatea de a se destinde este foarte avantajoasă atât pentru aceștia, cât și pentru companie.

Stresul și oboseală afectează productivitatea și influențează în sens negativ rezultatele, în consecință este necesară identificarea unor soluțîi care să atenueze acești factori.

De exemplu, pot fi amenajate locuri în care membrii echipei să facă mișcare.

Cursuri și training-uri

Investiția în oameni este o măsură de bază pentru orice companie care pune accentul pe performanță.

De fapt, ajutând angajații să se dezvolte compania contribuie la propria creștere.

Sesiuni de brainstorming

Pentru fiecare individ este esențial să simtă că este valorizat. Crearea unui context în care membrii echipei să-și manifeste liber punctul de vedere îi va ajută pe aceștia să-și consolideze stima de sine profesională și de asemenea, această acțiune va favoriza construirea unor relații de muncă bazate pe respect, acceptare și încredere.

Brainstorming-ul poate fi abordat de exemplu, în situațiile în care este necesară o alegere care va impacta în mod direct echipa.

Compatibilitatea dintre manager și echipă

Oamenii se simt invariabil demotivați în situația în care managerul nu este atent la nevoile lor profesionale și nu împărtășește aceleași valori ca ei.

Totodată, angajațîi au nevoie să fie în subordinea unui manager care are un statut socio-profesioal solid. În caz contrar, va fi foarte dificil că aceștia să fie motivați În a-și atinge obiectivele setate.

Altfel spus, este important ca managerul să reprezinte un model și să-i inspire pe membrii echipei sale, oferindu-le în același timp suport și ajutându-i să se dezvolte.

Validarea rezultatelor obținute

Validarea atât individuală, cât și publică a rezultatelor pe care angajațîi le obțin este o acțiune motivantă pentru întreaga echipă. Acest lucru se poate concretiza de exemplu, prin oferirea unor diplome simbolice, cum sunt: “diplomă pentru vânzătorul care a obținut cel mai mare profit”, “diplomă pentru vânzătorul care a realizat cea mai mare cifra de afaceri”, “diplomă pentru angajatul care a comunicat cel mai eficient”, etc.

În acest fel, managementul companiei transmite într-un mod creativ care sunt așteptările pe care le are de la angajați și în aceleași timp își manifestă aprecierea pentru cei care obțin rezultate.

Cel mai important aspect, în raport cu aceste acțiuni este să fie concretizate într-un mod obiectiv și autentic. În caz contrar, vor avea efectul invers adică, demotivarea.

Transparența

Lipsa transparenței are efecte negative asupra moralului angajaților și implicit, asupra calității muncii lor.

Așadar este esențial că membrii echipei să aibă claritate cu privire la: rolul lor în cadrul organizației, perspectivele de evoluție profesională și financiară, motivele pentru care este necesar să obțină anumite rezultate, motivele pentru care este util să întreprindă anumite acțiuni, etc.

Totodată, transparență cu privire la salarii poate fi foarte utilă. Pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar să existe niveluri salariale și obiective concrete care să îi ajute pe angajați să evolueze din acest punct de vedere.

În ceea ce îi privește pe angajații care au target este esențial că aceștia să înțeleagă mecanismele prin care pot beneficia de bonus și să aibă vizibilitate permanentă în raport cu realizările lor.

Beneficii adiționale salariului

Abonamentele la sala de sport, accesul gratuit la biblioteci sau asigurarea transportului sunt doar o parte dintre beneficiile care pot contribui la motivarea angajaților.

Toate aceste aspecte alături de multe altele contribuie la obținerea unui nivel de motivație ridicat.

De asemenea, dacă transpunem piramida trebuințelor a lui Maslow în mediul organizațional, vom observa că oamenilor le este dificil să evolueze dacă sunt blocați la unul dintre niveluri.

De exemplu, unui angajat îi va fi foarte dificil să se preocupe de dezvoltarea sa profesională dacă este îngrijorat de siguranța locului său de muncă.

Totodată, este important de precizat faptul că cu cât o nevoie este mai slab satisfăcută cu atât ea devine un factor motivațional mai puternic în ierarhia angajatului respectiv.

Astfel, este important de subliniat faptul că fiecare individ este diferit și implicit modalitățile prin care se simte motivat sunt variate; de aceea, este necesar să fie identificate nevoile concrete ale angajaților.

Articol publicat și pe cariereonline.ro.